Jogi nyilatkozat,adatvédelem, felhasználási feltételek

Felhasználási feltételek

Kérjük, hogy alaposan olvassa át az itt található szabályzatot, mert azáltal, hogy oldalainkat böngészi, onnan letölt, használja, stb. a felhasználási feltételeket elfogadja, és tudomásul veszi.

Általános információk az Agri-Mach Kft.., mint üzemeltető fenntartja a jogot, hogy weboldalait bármikor módosítsa, vagy átdolgozza, illetve elérhetőségüket korlátozza, vagy megszüntesse. A honlap, illetve az ott elérhető információk, dokumentációk vagy más írott anyagok hozzáféréséből illetve az azok közvetlen felhasználásából, honlap használatra alkalmatlan állapotából vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból vagy félreérthetőségből eredő károkért és/vagy veszteségért való felelősséget az üzemeltető kifejezetten kizárja. AzAgri-Mach Kft. honlapjáról elérhető linkek weboldalain szereplő információkat az üzemeltető nem ellenőrzi, ezek elérhetőségéért, tartalmi helyességéért felelősséget nem vállal. Nem vállal továbbá semmilyen felelősséget a weboldalról ugrópont, egyéb link vagy más úton elérhető bármely más honlap tartalmáért sem. Az ilyen honlapok elérését az üzemeltető a felhasználók kényelme érdekében biztosítja, ami nem jelenti azt, hogy az üzemeltető egyetért az ilyen honlapok tartalmával, vagy azt jóváhagyólag támogatja. Ezen túlmenően a felhasználók felelőssége és kötelessége a vírusok, worm-ok, trójai programok és minden más káros tartalom elleni védekezés, illetve annak biztosítása, hogy a kiválasztott weboldalakról ilyenek ne kerülhessenek a számítógépünkre.Agri-Mach Kft. fenntartja magának a jogot, hogy előzetes értesítést követően a felhasználási feltételeket egyoldalúan módosítsa.

Felhasználási feltételek A szolgáltatásaink részét képező nyilvános kommunikációs csatornákat minden felhasználónk saját felelősségére veszi igénybe. A különböző hozzászólások szerzői joga adott felhasználót illeti, ugyanakkor azAgri-Mach Kft. jogosult azokból korlátozás nélkül idézni, illetve azokat sokszorosítani. A hozzászólások harmadik fél által csak személyes használatra nyomtathatók, tölthetők le, illetve terjeszthetők és kizárólag az üzemeltető írásbeli hozzájárulásával használhatók fel. Az oldalról eltávolításra kerülnek:

  • faji eredetre, nemzeti, nemzetiségi és etnikai hovatartozásra, a vallásos vagy más meggyőződésre vonatkozó negatív megjegyzések,
  • személyiségi jogokat sértő hozzászólások
  • bűncselekmény elkövetésére sarkalló vagy bűncselekmény elkövetésével vádoló szövegek
  • reklámnak minősülő hozzászólások
  • értelmetlen, goromba, megbotránkoztató szavakat tartalmazó megjegyzések.

Felhívjuk felhasználó figyelmét, hogy a nyilvános kommunikációs csatornákon megjelenő hozzászólásokra, a nyilvános közlésekre az alábbi jogszabályok rendelkezései az irányadóak: a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény, a sajtóról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 12/1986. (IV. 22.) MT rendelettel szóló 1986. évi II. törvény és a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény. A felhasználó vállalja, hogy amennyiben a jelen felhasználási feltételek megsértésével kárt okoz a szolgáltatónak, azért felelősséget vállal és azt teljes mértékben megtéríti. Jogi vita esetén az üzemeltető és felhasználó a pertárgy értékétől függően kikötik azAgri-Mach Kft. székhelye szerinti illetőségű Bíróság kizárólagos illetékességét.

felhasználási feltételek elfogadásával automatikusan elfogadja az adatkezelési szabályzatunkat és a jognyilatkozatot, kérjük olvassa el az alábbi szabályzatokat is.

Adatkezelési szabályzat

Kérjük, hogy alaposan olvassa át az itt található szabályzatot, mert azáltal, hogy oldalainkat böngészi, onnan letölt, használja, stb. a felhasználási feltételeket elfogadja, és tudomásul veszi.

Adatvédelem

Agri-Mach Kft. tiszteletben tartja a honlapot felkereső minden természetes személy személyiségi jogait. A szolgáltatás igénybevételéhez felhasználónak bizonyos személyes vonatkozású adatait az üzemeltető rendelkezésére kell bocsátania elsősorban a kért szolgáltatás teljesítéséhez, másodsorban általános tevékenységének fejlesztéséhez. Az adatok kezelését minden esetben az érvényes adatvédelmi törvény előírásainak megfelelően kezeli és azokat harmadik félnek, nem adja át. Önnek, mint természetes személynek jogában áll megismernie, szükség esetén módosítani az önről nyilvántartott adatokat, továbbá jogában áll kérnie, hogy ezeket az adatokat üzemeltető ne használja fel. Amennyiben kérdése van az adatvédelemmel kapcsolatban, kérjük küldje el az info@agri-mach.hu címre. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Üzemeltető bizonyos – jogszabály által előírt esetekben – esetekben feltárja és harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi a felhasználók adatait.

felhasználási feltételek elfogadásával automatikusan elfogadja az adatkezelési szabályzatunkat és a jognyilatkozatot, kérjük, olvassa el az alábbi szabályzatokat is.

Adatkezelésünk során a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság előírásai, irányelvei és törvényi szabályozásai szerint járunk el.

Adatkezelési nyílvántartási számunk:

Jogi nyilatkozat

Kérjük, hogy alaposan olvassa át az itt található szabályzatot, mert azáltal, hogy oldalainkat böngészi, onnan letölt, használja, stb. a felhasználási feltételeket elfogadja és tudomásul veszi.

Szerzői Jogok A weboldal tartalma, technikai megoldásai, forráskódja Agri-MachKft.nek – mint üzemeltető – tulajdonát képezi. A weboldal oldalainak tartalma, az azokon megjelenő grafikák, szövegek, képek, információk, program elemek és egyéb anyagok, illetve azok elrendezése szerzői jogvédelem alatt állnak, ezek az üzemeltető előzetes írásbeli engedélye nélkül nem használható fel sem online, sem nyomtatott formában. A weboldalról a látogató nem jogosult a jelen jogi közleményre és adatvédelmi politikára utaló link eltávolítására. A fentiektől eltérni csak az üzemeltetővel kötött írásbeli szerződés alapján és kizárólag az üzemeltetővel szerződő fél jogosult. Ezen feltételek megsértése esetén Agri-Mach Kft. követelheti a jogsértés megszüntetését és kárának megtérítését. A honlapon harmadik személyek szerzői joggal védett képei is látható. A honlapon megjelent cikkek, fotóművészeti alkotások, egyéb szerzői művek csak a szerző, illetve a kiadó írásbeli engedélyével többszörözhetőek, közvetíthetőek a nyilvánosság felé, tehetőek a nyilvánosság számára hozzáférhetővé a sajtóban. Ez a nyilatkozat a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 36.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint tiltó nyilatkozatnak minősül.

felhasználási feltételek elfogadásával automatikusan elfogadja az adatkezelési szabályzatunkat.

Amennyiben tematikus oldalaink tartalmát harmadik személyek honlapján bizonyíthatóan azonos vagy hasonló formában észleljük, másolt oldalanként (másolt oldalnak minősül az adott oldalról legalább egy bekezdésnyi szöveg változatlan átvétele, és másolt oldalnak minősül az is, ha az átvétel legalább a teljes oldal tartalom 20%-ánál nagyobb mértékben tartalmazza a nem engedélyezetten átvett szövegünket) 200 Euro (a mindenkori MNB napi középárfolyamán számolva forintban) összegű kötbért számlázunk a jogtalan felhasználónak. Az átvétellel a felhasználó kifejezetten elfogadja ezen kötbér megállapodást. Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy bizonyításhoz közjegyzői internetes tartalomtanúsítást alkalmazunk, amely közokirat, és amelynek költségét a kötbérrel együtt a jogtalan felhasználóra hárítjuk.”

Kecskemét, 2014. 05. 23.

 

Kapcsolat:
Név: AGRI-MACH Kft.
Székhely: 6000Kecskemét, Kisfái 200/A
E-mail:info@agri-mach.hu
Tárhely üzemeltető: http://tarhely.eu/

 

Cégadatok:
Cégjegyzékszám:03-09-106978
Adószám:11578574-2-03
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-75952
E-mail:info@agri-mach.hu
Tárhely üzemeltető: http://tarhely.eu/
Bankszámlaszám:5200078-100223242
Login